pátek 19. září 2014

Nominujte dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy roku 2014

Již 4. rokem můžete nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje, jenž Vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat. Cílem Ocenění je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost.

Ocenění je rozděleno do tří samostatných kategorií:

 •  Dobrovolník
 • Nestátní nezisková organizace
 • Společensky odpovědná firma
Nejvýznamnější počiny dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru.

Základní pravidla, určující kdo může nominovat a být nominován, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskového organizace www.nevladky.cz. Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech od 15. září 2014 do 7. listopadu 2014 na adresu: Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Klášterní 54, 530 02, Pardubice. Obálku označte heslem „NOMINACE“. Nominační listy můžete také vyplnit elektronicky na www.nevladky.cz od 15. září 2014.

čtvrtek 18. září 2014

S hudbou spolu opět v Krůčku- říjen 2014

Zveme na seminář Lenky Kružíkové z cyklu Rozvoj a výchova dětí, opět a téma S hudbou spolu

Termín: 3. října 2014

Čas: 9 -16 hodin

Program „S hudbou Spolu“ 

je zaměřený na hry s hudbou pro děti předškolního věku. Zaměříme se na propojení hudby s pohybem, slovem, malováním i dalšími technikami. To vše s ohledem na potřeby dítěte a podporu vztahu s rodičem. Získané poznatky mohou pomoci podpořit rodičovské kompetence, ale také sloužit jako inspirace k práci s dětmi. Proto je seminář vhodný pro všechny, kteří pracují s dětmi předškolního věku a také pro rodiče, kteří chtějí podpořit své dítě v jeho rozvoji. Dozvíte se, jakým způsobem může hudba citlivě ovlivnit mnohé. V této souvislosti se také dotkneme tématu muzikoterapie a dalších expresivních terapií. Seminář je veden prožitkovou formou s ohledem na teoretické a metodické zásady, se kterými budou účastníci seznámeni. Předchozí hudební schopnosti a dovednosti nejsou nutné!

Tematické okruhy:

·         Hudba a dětský svět / muzikoterapie
·         „Vyhrávala kapela“ – práce s hudebními nástroji
·         Hlas jako nejcennější hudební nástroj
·         Hry s hudbou a pohybem, malbou
·         Hudební pohádky
·         Relaxace

Mgr. Lenka Kružíková 

(absolventka Univerzity Palackého v Olomouci oboru speciální pedagogika a hudební výchova, Karlovy Univerzity v Praze oboru Edukační muzikoterapie a studentka doktorského studijního programu Hudební pedagogika) pracuje především jako muzikoterapeut u dětí s mentálním postižením a u dětí se zvýšeným sociálním rizikem v Olomouci. V rodinném centru také vede hudební setkání pro děti a maminky. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti hudební výchovy, muzikoterapie, případně jiných oblastí, směřujících k podpoře a rozvoji dítěte. Spolupracuje mj. s Univerzitou Palackého v Olomouci, Sítí mateřských center, kde je stálým lektorem. Své zkušenosti načerpala také během dlouhodobé studijní stáže ve Spojených státech amerických.

Den stromů v Krůčku

Chcete, aby vaše dítě mělo zdravý kořínek?
Přijďte do Krůčku 21. října 2014 od 8 do 18 hodin (pozn. Za písničkou Notičkou bude také)

Dopoledne seminář  a odpolední praktický výtvarný workshop s PaedDr. Lenkou Hřibovou.

Seminář

Normální x přirozené ?


Seminář, který pomůže ujasnit si některé vrozené vývojové potřeby dítěte a zvýší tak naše rodičovské kompetence v souladu s přirozeným vývojem . Pojďme společně diskutovat,jak se proměna životního stylu a podmínek k životu odrazila na raném dětství (0 -6 let), které je klíčové pro vývoj lidské bytosti. Nakolik to, co je dnes normální (hodiny strávené v autosedačce či kočárku, před obrazovkou, mediální tlak a jiné) odpovídá přirozenému vývoji. Společně projdeme od širšího rámce etnopediatrie (jak to mají s dětmi v různých kulturách) přes poznatky neurobiologie (jak a čím se utváří mozek dítěte) až k praktickým zkušenostem a sdílení dobré praxe i ze zahraničí (moje týdenní hospitace ve Skotsku). Seminář bude doplněn drobnými praktickými aktivitami s přírodninami + přírodních materiálů. Na tvořivé setkání se těší PaedDr. Lenka Hřibová, máma 4 odrostlejších dětí, v současnosti ale souvislá praxe i s dvouletými dětmi v přírodním klubu.


Odpolední praktický výtvarný workshop

Stromový kalendář nebo originální nákupní taška s motivem stromů a listů.


Tip na vlastnoruční dárky pod stromeček, na kterých se mohou podílet i vaše ratolesti.

Kurz efektivního rodičovství pro rodiče…aneb rodičovské dovednosti v praxi


Kurz pro všechny, kdo si myslí, že rodičovství je důležité a chtějí najít cestu k zodpovědnému, důslednému a povzbuzujícímu rodičovství - porozumíme sobě i našim dětem.

Místo konání: MC Krůček – 4. Patro Fabrika, vždy v pondělí 9 - 12

První schůzka: 29.9.2014

 • Základy efektivního rodičovství
 • Rodinné a sourozenecké konstelace
 • Cíle nesprávného chování

Druhá schůzka: 13.10.2014

 • Povzbuzování, rozvíjení sebedůvěry

Třetí schůzka: 20.10.2014

 • Komunikace – vstřícné naslouchání – empatie, čí je to problém?...
 • Komunikace – sdělování – já-sdělení, potřebuji, pravidla…
 • Příslušnost problému

Čtvrtá schůzka: 3.11.2014

 • Důsledky chování a rozhodování – tresty nebo logické důsledky; pochvala nebo ocenění

Pátá schůzka: 10.11.2014

 • Rodinné rady 
 • Opakování, diskuse rozloučení

Pokud se vám stává, že si občas nevíte rady...,jak reagovat na dětské špatné chování, zlobení a konfliktní situace; jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi v celé rodině; jakou formou a jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma, ve škole..., pak je tento kurs určen přímo pro vás. Bude to zajímavé, přínosné a určitě na něj nezapomenete.

Jednotlivé schůzky se vždy skládají z aktivity pro rodiče, teorie, cvičení na ukotvení tématu a diskuse. Vždy 2 setkání v měsíci, aby bylo možno upevnit získané dovednosti.

Cena kursu na osobu za kurs:

400 ,- Kč pro členy MC Krůček; pro nečleny 700,- Kč + partneři zdarma. Můžeme zajistit i hlídání dětí.

Přihlášky na kurs a hlídání dětí u lektorky do pondělí 22.9.2014

Lektorka: Mgr. Monika Čuhelová, psycholožka a certifikovaná lektorka KER, cuhelova@svi.cz, 739085457

Kurz emoční inteligence

Hledáte cesty, jak pracovat s emocemi? Jak neplýtvat energií na zbytečné rozčilování a vztek? Jak využít sílu radosti a pozitivních emocí? Co s city a pocity našich dětí? Vnímáte, že když emoce
potlačujete a ovládáte se, není to pro vás dobré?

Pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak s emocemi pracovat tak, aby byly naším dobrým ukazatelem, průvodcem a energií. Pracujeme podle nejnovějších metod a využíváme zkušeností našich předků.

Místo konání: MC Krůček – 4. Patro Fabrika

Kurz je složen z 5 témat, každému z nich jsou věnovány 3 hodiny.

Termíny:

26.9.
10.10.
24.10.
7.11.
21.11.

Vždy v pátek od 9 do 12 hodin.

Praktický seminář doplněný o teoretické koncepty (prokrastinace, time management, emoční inteligence, EFT, TFT), zaměřený na práci s emocemi nás dospělých a pomoc při práci s emocemi dětí. Doprovodným materiálem při práci s dětmi nám bude Ferda a jeho mouchy.

Cena kursu na osobu za kurs:

400 ,- Kč pro členy MC Krůček; pro nečleny 700,- Kč + partneři zdarma.

Můžeme zajistit i hlídání dětí.
Přihlášky na kurs a hlídání dětí u lektorky do pondělí 22.9.2014
Lektorka: Mgr. Monika Čuhelová, psycholožka cuhelova@svi.cz, 739085457

úterý 9. září 2014

Krůčkové tablety učí

Učení s tablety od NFA nám dělá radost každý den.
Přijďte si je vyzkoušet do Krůčku.
Kontaktujte Radku Bočkovou